Work > Serendipity

Receiving/White Flour #2
Receiving/White Flour #2
Collage, oil on canvas
42" x 36"
2007